Pyreneisk mastiff/Pyrenean mastiff

Ras info/Breed information

Pyreneisk mastiff - Mastin del Pirineo

Tillhör Rasgrupp 2
Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Ursprungsland: Spanien

Användningsområde: Vakt- och skyddshund (sällskapshund)

Bakgrund:Förr i tiden användes rasen som försvar mot rovdjur, främst mot varg och björn. Numera används den med fördel som vakthund. Den är mycket lättdresserad.

Helhetsintryck: Rasen skall vara välproportionerlig, synnerligen kraftig, storvuxen- över medelstorlek - och muskulös med kraftig benstomme. Trots sin storlek får den aldrig verka tung eller lymfatisk. Pälsen skall vara lång men utan överdrifter.

Karaktär: Rasen är vänlig, lugn, stolt och synnerligen intelligent. Mot främlingar skall den vara orädd och aldrig undfallande. Mot andra hundar är den vänligt inställd och medveten om sin styrka.Om den tvingas slåss är den en ytterst skicklig slagskämpe och visar då ett beteendemönster utvecklat sedan sekler i strider mot vargar. Skallet skall vara djupt och respektingivande. Rasen skall ha ett vaksamt uttryck.

Storlek:
Det finns ingen övre gräns för storleken. I en konkurrenssituation skall alltid den större hunden föredras.
Minimistorlek: hanhundar 77 cm och tikar 72 cm
Det är dock önskvärt att dessa siffror överskrids med god marginal. Önskvärt är att hanhundar överskrider 81 cm och tikar 75 cm

Uppgifterna hämtade hos Skk.